تقویم اقتصادی

کاربر گرامی ، در این قسمت می تواید از تقویم اقتصادی شاخص ها و اخبار کشور ها و ارزهای مختلف اطلاع کسب کنید.

ساعت و تاریخ دقیق انتشار گزارش و اخبار؛ همچنین توضیحات مربوطه و تاثیر آن بر اقتصاد آن کشور و یا ارز نیز قابل دسترسی است.